Bilimsel Program

30 Eylül 2021, Perşembe
08:30-09:00 Açılış Konuşmaları
Kurs Başkanı
TPRECD Bilimsel İşler Sorumlusu
TPRECD Başkanı
Ersoy Konaş
Zekeriya Tosun
İbrahim Vargel
09:00-10:00 OTURUM-1: Rinoplastide Planlama
Oturum Başkanları: Selahattin Özmen, Çiğdem Karadağ Sarı
09:00-09:15 Burun Hastası ile İlk Görüşme Mehmet Bayramiçli
09:15-09:35 Rinoplastiye Nasıl Başlamalıyım? Barış Çakır
09:35-09:50 Lokal Anestezi Yalçın Yontar
09:50-10:00 Tartışma
10:00-10:50 OTURUM-2: Rinoplastide Diseksiyon ve Ligaman Hakimiyeti
Oturum Başkanları: Ali Teoman Tellioğlu, Ersin Gür
10:00-10:20 İnce Derili ve Kalın Derili Burunda Diseksiyon Planları Selahattin Özmen
10:20-10:40 Kapalı Subperikondrial Diseksiyon ve Nazal Ligamanların Yönetilmesi Barış Çakır
10:40-10:50 Tartışma
10:50-11:20 Kahve Arası
11:20-11:50 OTURUM-3: Yapısal Rinoplasti
Oturum Başkanı: Adnan Menderes
11:20-11:35 Akışkan Endoskopinin Rinoplastide Kullanımı Yakup Avşar
11:35-11:50 Rinoplastide Endoskopi Kullanımı Yiğit Tiftikcioğlu
11:50-13:00 OTURUM-4: Yarık Dudak Burnu
Oturum Başkanları: Adnan Erdem, Nihal Durmuş Kocaaslan
11:50-12:05 Yarık Dudak Burnuna Yaklaşım Adnan Erdem
12:05-12:20 Yarık Dudak Burnu Nihal Durmuş Kocaaslan
12:20-12:35 Yarık Dudak Burun Ucu Deformitesinde Sekonder Rinoplasti Cengiz Eser
12:35-12:50 Yarık Dudak Burun Ucu Deformitesinde Primer Rinoplasti Cengiz Eser
12:50-13:00 Tartışma
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:10 OTURUM-5: Sekonder Rinoplasti ve Çarpık Burun
Oturum Başkanları: Ersoy Konaş, Semih Bağhaki
14:00-14:15 Sekonder Rinoplastide Algoritma İsmail Kuran
14:15-14:30 Rinoplastide Kıkırdak Donor Bölge Seçimi İsmail Kuran
14:30-14:45 Çarpık Burun Onarımında Kaudal Transvers Osteotominin Yeri Ersoy Konaş
14:45-15:00 Deviye Buruna Yaklaşım İhsan Okur
15:00-15:10 Tartışma
15:10-15:30 Kahve Arası
15:30-16:40 OTURUM-6: Preservation Rinoplasti-Evrimleşme
Oturum Başkanları: İsmail Kuran, Ahmet Duymaz
15:30-16:00 Preservation Rinoplasti Tip Cerrahisi Barış Çakır
16:00-16:30 Preservation Rinoplastide Dorsum Cerrahisi Barış Çakır
16:30-16:40 Tartışma
16:40-17:35 OTURUM-7: Rinoplastide Endoskopi Kullanımı ve Hava Yolu Yönetimi
Oturum Başkanları: Mustafa Keskin, Mustafa Sütçü
16:40-16:55 Septal Cerrahide Eksizyon ve Şekillendirme Selahattin Özmen
16:55-17:10 Ekstrakorporeal Septoplasti Zekeriya Tosun
17:10-17:25 Ekstrakorporeal Septoplastide Biyomateryal Destekli Çözümler Mustafa Sütçü
17:25-17:35 Tartışma
1 Ekim 2021, Cuma
08:00-09:10 OTURUM-8: Rinoplastide Osteotomiler
Oturum Başkanı: Ozan Bitik
08:00-08:20 Rinoplastide Piezo Kullanımı İsmail Kuran
08:20-08:40 Nazal Osteotomilerde Kişisel Yaklaşım Yakup Avşar
08:40-09:00 Volumetrik Nazal Osteoplasti Ozan Bitik
09:00-09:10 Tartışma
09:10-10:05 OTURUM-9: Dorsal Şekillendirme
Oturum Başkanları: Özlem Çolak, M. Beşir Öztürk
09:10-09:25 Kompozit Spreader Flep Ozan Bitik
09:25-09:40 Perikondriyoperiosteal Flebin Dorsal Şekillendirmede Kullanım Alternatifleri Ersoy Konaş
09:40-09:55 Kalın Derili Burunda Cerrahi Yaklaşım Selahattin Özmen
09:55-10:05 Tartışma
10:05-10:35 Kahve Arası
10:35-12:00 OTURUM-10: Prezervasyonda Stratejiler
Oturum Başkanları: Erdem Tezel, Melekber Çavuş Özkan
10:35-10:50 Dorsal Prezervasyon Mehmet Bayramiçli
10:50-11:05 Subsmas Disseksiyon ve Perikondrium Rezeksiyonu Salih Emre Üregen
11:05-11:20 Burun Rotasyon Ayarlamaları Salih Emre Üregen
11:20-11:35 Eğri burunlarda Letdown Salih Emre Üregen
11:35-11:50 Letdown, Pushdown Cerrahileri Sonrası Dorsal Hump Problemlerinin Çözümü Oğuzhan Aydoğdu
11:50-12:00 Tartışma
12:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:40 OTURUM-11: Alar Kanat ve Taban
Oturum Başkanları: Ayhan Okumuş, Berrak Karatan
13:30-13:45 Burun Kanadı Küçültmede Uygun Tekniğin Seçilmesi Selahattin Özmen
13:45-14:00 Burun Tabanı Daraltılmasında Endonazal Yaklaşım Yakup Avşar
14:00-14:15 Posterior Sefalik Yumuşak Üçgen Ozan Bitik
14:15-14:30 Alar Taban Modifikasyonları Haldun Kamburoğlu
14:30-14:40 Tartışma
14:40-15:10 Kahve Arası
15:10-16:20 OTURUM-12: Tip Şekillendirme Manevraları
Oturum Başkanları: Erhan Eryılmaz, Hasan Çelik
15:10-15:25 Zor Burun Ucu Girişimleri İsmail Kuran
15:25-15:40 Tip Konumlandırma Yiğit Tiftikcioğlu
15:40-15:55 Dome Sliding Erhan Eryılmaz
15:55-16:10 Pitanguy Ligamanının Supratip Dolgunluğuna Etkisi Hakan Şirinoğlu
16:10-16:20 Tartışma
16:20-17:45 OTURUM-13: Tip Destek Manevraları
Oturum Başkanları: Ayşin Karasoy Yeşilada, Cengiz Eser
16:20-16:35 “Tongue In Groove” ile Tip Desteği Emrah Arslan
16:35-16:50 Septal Ekstansiyon Grefti Kullanımı Erhan Eryılmaz
16:50-17:05 Kolumellar Strut Greftin Septal Otoekstansiyon Grefti ile Tesbiti Sayesinde Stabilizasyonu Aret Çerçi Özkan
17:05-17:20 Neleri Neden Değiştirdim Hakan Şirinoğlu
17:20-17:35 Burun ve Yüz Gençleştirme Erdem Tezel
17:35-17:45 Tartışma
17:45-18:45 Yuvarlak Masa: Yapısal mı? Koruyucu mu?
Oturum Başkanı: Ersoy Konaş
Tartışmacılar: Barış Çakır, Oğuzhan Aydoğdu, Salih Emre Üregen, Yakup Avşar, İsmail Kuran, Haldun Kamburoğlu
2 Ekim 2021, Cumartesi
08:00-08:20 Açılış Konuşmaları
Kurs Başkanı
TPRECD Bilimsel İşler Sorumlusu
TPRECD Başkanı
Selahattin Özmen
Zekeriya Tosun
İbrahim Vargel
08:20-09:20 OTURUM-1: Felsefe Oturumu ve Yüz Estetiğine Giriş
Oturum Başkanları: İbrahim Vargel, Anıl Demiröz
08:20-08:30 21. Yüzyılda Non-Invaziv Girişimler ve Plastik Cerrahi Pandemisi Eser Yüksel
08:30-08:40 Yolumuza Döşeli Mayinlar Serhat Totan
08:40-08:50 Özel Klinikte Hasta Yönetimi Bahar Yılmaz
08:50-09:00 Yüzün Cerrahi ve Cerrahi Dışı işlemler İçin Analizi Kemal Uğurlu
09:00-09:10 Yüz Gençleştirmede Bizi Bekleyen Tehlikeler İsmail Kuran
09:10-09:20 Tartışma
09:20-10:10 OTURUM-2: Alın ve Kaş Estetiği
Oturum Başkanları: Nuri Çelik, Sinem Eroğlu
09:20-09:30 Temporal Lift (Ameliyat Tekniği ile İlgili Sunum) Hakan Şirinoğlu
09:30-09:40 Endoskopik Alın Germe İsmail Kuran
09:40-09:50 Lokal Anestezi Ile Basit Sütür Teknikli Temporal Lift Kaş Askılama Zafer Atakan
09:50-10:00 Kaş-Üst Kapak Aralığı Şekillendirme Nuri Çelik
10:00-10:10 Tartışma
10:10-10:40 Kahve Arası
10:40-11:30 OTURUM-3: Üst Göz Kapağı Estetiği
Oturum Başkanları: Selahattin Özmen, Uğur Anıl Bingöl
10:40-10:50 Üst Blefaroplastide Kişisel Teknik Koray Coşkunfırat
10:50-11:00 Blefaroplasti, Basitten Karmaşığa: Kime Ne Yapılabilir Hüseyin Güner
11:00-11:10 Üst Blefaroplastide Kas Eksizyonu ve Kas Koruyucu Tekniklerin Karşılaştırılması Gaye Taylan Filinte
11:10-11:20 Transkonjunktival Blefaroplasti Vasfi Çelik
11:20-11:30 Tartışma
11:30-12:30 OTURUM-4: Alt Göz Kapağı Estetiği
Oturum Başkanları: Ferit Demirkan, Kamran Efendioğlu
11:30-11:40 Alt Blefaroplasti Nezail Demirciler
11:40-11:50 Alt Blefaroplastide Ligament Atenuasyonu İlker Yazıcı
11:50-12:00 Göz Çevresine Çok Katmanlı Yaklaşım Akın Yücel
12:00-12:10 Yağ Enjeksiyonu ile Yüz Şekillendirme ve Alt Kapak Deformitelerinin Gizlenmesi Esin Aksungur
12:10-12:20 Alt Göz Kapağında Soof Lift ve Kemiğe Kantopeksi Ozan Bitik
12:20-12:30 Tartışma
12:30-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:00 OTURUM-5: Ortayüz Estetiği
Oturum Başkanları: Ali Teoman Tellioğlu, Serhat Şibar
14:00-14:10 Alt Kapak Orta Yüz İlişkisi Ersoy Konaş
14:10-14:20 Ortayüz Yaklaşımlarının Göz Çevresine Etkileri Eser Yüksel
14:20-14:30 Ortayüz Germe Ameliyatında Intraorbital Fiksasyon Ozan Bitik
14:30-14:40 Ortayüz Germe ile Kombine Yüz Gençleştirme İşlemleri Semih Bağhaki
14:40-14:50 Tartışma
14:50-15:20 Kahve Arası
15:20-16:40 OTURUM-6: Yüz ve Boyun Cerrahisi-I
Oturum Başkanları: Eksal Kargı, Leyla Arvas
15:20-15:30 Yüz Germe ve Rinoplastinin Etkisi Reha Gençosmanoğlu
15:30-15:40 Lokal Anestezi ile High Smas Facelift + Necklift Saffet Örs
15:40-15:50 Macs- Lift Tekniğinde Kişisel Deneyim ve Farklı Bir Cilt Adaptasyonu Aydın Gözü
15:50-16:00 Derin Plan Yüz Germe Ozan Bitik
16:00-16:10 Yüz Gençleştirmede Farklı Smas Teknikleri İsmail Kuran
16:10-16:20 Yüz Germe Ameliyatında Mandibular Hat Belirginliğinin Önemi Hüseyin Borman
16:20-16:30 Tartışma
16:40-17:50 OTURUM-7: Yüz ve Boyun Cerrahisi -2
Oturum Başkanları: Mehmet Bayramiçli, Y. Yaprak Balı
16:40-16:50 Yüz ve Boyun Germe Derya Özçelik
16:50-17:00 Alt Yüz ve Boyun Estetiği Naci Çelik
17:00-17:10 Boyun Germede Kas ve Yağ Şekillendirme Nuri Çelik
17:10-17:20 Kombine Yüz Cerrahisi (Subperiosteal Ortayüz Germe +/-Subsmas,
Biplanar Boyun, Genioplasti, Rinoplasti)
Erhan Eryılmaz
17:20-17:30 Mentoplasti Ersoy Konaş
17:30-17:40 Gıdı Liposuction ve Lipolizi Bora Özel
17:40-17:50 Tartışma
3 Ekim 2021, Pazar
08:00-08:50 OTURUM-8 : Yüz Cerrahisinde Diğer Başlıklar
Oturum Başkanları: Murat Pençe, Ahmet Demir
08:00-08:10 Kepçe Kulak Onarımında Kişisel Teknik Aret Çerçi Özkan
08:10-08:20 Kepçe Kulakta Prominent Lobül Düzeltme İlker Yazıcı
08:20-08:30 Pitoz Cerrahisi Ozan Bitik
08:30-08:40 Lip Lift Barış Yiğit
08:40-08:50 Tartışma
08:50-10:00 OTURUM-9: Otolog Yağ Dolguları
Oturum Başkanları: Hüseyin Güner, Eda Işıl
08:50-09:00 Otolog Yağ Dolgusu İbrahim Vargel
09:00-09:10 Yüze Yağ Enjeksiyonları Akın Yücel
09:10-09:20 Yüze Yağ Enjeksiyonu (Mikro-Nanofat ile Yüz Gençleştirme Gülsüm Tetik
09:20-09:30 Yüz Gençleştirmede Volüm Replasmanının Önemi: Hibrit Enjeksiyonlar Hüseyin Güner
09:30-09:40 Yüz Gençleştirmede Yardımcı Yöntem Olarak Yağ Enjeksiyonları İsmail Kuran
09:40-09:50 Keskin Bıçak Sistemleri ile Yüz Bölgesinde Yağ Greftleri ve Stromal Hücre Uygulamaları Eray Copçu
09:50-10:00 Tartışma
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-11:50 OTURUM-10: Dolgu Uygulamaları - I
Oturum Başkanları: Emrah Arslan, Bora Özel
10:30-10:40 Dolgularda Tehlikeli Alanların Analiz Hakan Bulam
10:40-10:50 Periorbital Bölge Dolgu Uygulamaları İsmail Küçüker
10:50-11:00 Periorbital Dolgu Uygulamaları Onur Çukurluoğlu
11:00-11:10 Gözaltı Dolguları Özay Özkaya
11:10-11:20 Burun Dolgu Uygulamaları İsmail Küçüker
11:20-11:30 Burun Dolgusu Tuba Güçlü
11:30-11:40 Ortayüz Dolgu Uygulamaları Şükrü Yazar
11:40-11:50 Tartışma
11:50-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:50 OTURUM-11: Dolgu Uygulamaları - II
Oturum Başkanları: Zekeriya Tosun, Betül Ak
13:30-13:40 Dolgu ile Ortayüz ve Üst Yüze Yaklaşım Osman Şenel
13:40-13:50 Alt Yüz Dolgu Uygulamaları Onur Çukurluoğlu
13:50-14:00 Yüzde Dolgu Uygulamaları Akın Yücel
14:00-14:10 Yüzde İleri Dolgu Uygulamaları Alparslan Topçu
14:10-14:20 Kanüler Rf Eşliğinde Dolgu Uygulamaları Eray Copçu
14:20-14:30 Dolgu Uygulamalarında Vasküler Komplikasyonların Yönetimi Ömer Buhşem
14:30-14:40 Temel ve İleri Botoks Uygulamaları Cenk Görken
14:40-14:50 Tartışma
14:50-15:20 Kahve Arası
15:20-16:20 OTURUM-12: Tamamlayıcı Tedaviler ve Mezoterapi Uygulamaları
Oturum Başkanları: Aydın Gözü, Vasfi Çelik
15:20-15:30 PRP Uygulamaları Gülay Boztosun
15:30-15:40 Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahide SVF Uygulamaları Tunç Tiryaki
15:40-15:50 Swift (Smas With Invagination + Fat Transfer) Yüz Germe Tunç Tiryaki
15:50-16:00 PRP ve SVF ile Yüz Gençleştirmede Gözden Kaçan Detaylar Zekeriya Tosun
16:00-16:10 Kombine Yaklaşımlar Başar Kaya
16:10-16:20 Cerrahi Olmayan Yüz Estetiğinde Bütüncül Yaklaşım Aydın Gözü
16:20-16:30 Tartışma
16:30-18:10 OTURUM-13: Cihazlar
Oturum Başkanları: Kaan Gideroğlu, Gülay Boztosun
16:30-16:40 Kalıcı Silicon İp Askılama ile Kök Hücre Destekli Yüz Rejuvenasyonu (Lokal Anestezi ile) Zafer Atakan
16:40-16:50 İp Askılamada Teknik Detaylar Cem Payaslı
16:50-17:00 Silikon Askı (Infinity Thread) ile Kaş-Yüz ve Boyun Askıları Barış Yiğit
17:00-17:10 Plasma-İp Askılama Berfu Babuçcu
17:10-17:20 Co2 Lazer Uygulamaları Dilek Bağdatlı
17:20-17:30 RFAL ile Minimal Invaziv Boyun Rejuvenasyonu Onur Çukurluoğlu
17:30-17:40 Antiageing Uygulamalarında Monopolar ve Bipolar Rf In Yeri Esin Aksungur
17:40-17:50 Thulium Lazer ve Mezoterapi ile Leke Tedavisi Gülsüm Tetik
17:50-18:00 İğneli RF ile (Altın İğne)-PRP-Mezoterapi ve Kollajen Enjeksiyonu Kombinasyonu Ebru Durmuş
18:00-18:10 Tartışma
18:10-18:20 Kapanış